arbuziaki.pl

Blog tematyczny o edukacji, lifestyle'u i DIY.

Nauka

Edukacja domowa egzaminy – jak wyglądają?

Edukacja domowa egzaminy – jak wyglądają?

Rodzice decydujący się na zapewnienie swoim dzieciom edukacji domowej zamiast posyłania ich do tradycyjnej szkoły muszą przemyśleć wiele kwestii z tym związanych. Nauczanie indywidualne w domu wiąże się z licznymi obowiązkami, którym każdy opiekun musi sprostać. Jedną z kwestii, która często wzbudza wątpliwości wśród rodziców, są egzaminy i sposoby ich przeprowadzania. Edukacja domowa egzaminy – jak to wygląda? Wszystko, co musisz wiedzieć o przeprowadzaniu egzaminów w edukacji domowej, znajdziesz w niniejszym artykule.

Zobacz także: Edukacja domowa – wady i zalety

Edukacja domowa – podstawa programowa

Po pierwsze warto wiedzieć, jaki jest cel egzaminów w edukacji domowej. Wynikają one z istotnej kwestii – organy oświaty muszą wiedzieć, że dziecko opanowało materiał przewidziany na danym stopniu nauczania. Podczas gdy w szkole dzieci mają do czynienia głównie z regularnie przeprowadzanymi kartkówkami i sprawdzianami, edukacja domowa pozwala na większą elastyczność w tej kwestii. Nie istotne jest, z jaką częstotliwością dziecko będzie przyswajać materiał. Ważne jest tylko to, aby pod koniec roku szkolnego osiągnęło taki sam poziom wiedzy, jak jego rówieśnicy ze szkoły uczęszczający do klasy na tym samym poziomie.

Treść egzaminów jest całkowicie oparta na obowiązującej w szkole podstawie programowej. Krótko mówiąc, dziecko nauczane indywidualnie w domu ma uzyskać tę samą wiedzę, jaką przewiduje się dla wszystkich dzieci w jego wieku, które uczęszczają do normalnej szkoły. Każdy rodzic ma dostęp do podstawy programowej – jest to dokument stworzony przez Ministerstwo Edukacji, który jasno przedstawia, jakiego typu kompetencje dziecko powinno rozwinąć przed egzaminem.

Edukacja domowa egzaminy – jak się je przeprowadza

Egzaminy przeprowadza się w szkole, do której dziecko jest zapisane, zasadniczo pod koniec roku szkolnego. Co ważne, ich termin nie może być późniejszy niż przeddzień zakończenia przeprowadzania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby egzaminy przeprowadzić wcześniej. Taka możliwość zależy jednak od dostępności organów przeprowadzających taki egzamin. Dobre szkoły przyjazne edukacji domowej umożliwiają wybór jednego z proponowanych terminów albo indywidualne umówienie się z nauczycielem.

Egzamin w edukacji domowej składa się z dwóch części – pisemnej oraz ustnej. Uczeń musi zdać obie części, aby uzyskać promocję na kolejny rok. Przedmioty brane pod uwagę w egzaminach obejmują wszystkie przedmioty obowiązkowe w danym roku, z wyjątkiem plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego. Nie bierze się pod uwagę również wszelkiego rodzaju przedmiotów dodatkowych.

Podsumowanie

Edukacja domowa egzaminy – jak widać nie są one niczym skomplikowanym. To jedynie formalność, której musi się trzymać każdy rodzic decydujący się na taką formę edukacji dla swojego dziecka. Brak narzuconego schematu w kwestii sposobu i trybu nauczania sprawia, że indywidualne nauczanie w domu staje się coraz częściej rozważaną opcją wśród wielu rodziców. Edukacja domowa ma wiele zalet i wad, jednak można zaryzykować stwierdzenie, że sposób weryfikacji wiedzy należy do jej niezaprzeczalnych plusów.

Udostępnij